مطالب مرتبط با پیام خطا

چگونه کاربردپذیری پیام‌های خطا را بهبود ببخشیم؟

چگونه کاربردپذیری پیام‌های خطا را بهبود ببخشیم؟

    مسعود جهانی

زمانیکه که در حال طراحی پیام‌های خطا یا صفحه خطا برای وب سایت، موبایل یا هر برنامه‌ای هستید، باید همیشه کاربردپذیری پیام‌های خطا را در ذهنتان به خاطر بسپارید. خطا می‌تواند از سوی کاربر یا توسط سیستم رخ دهد اما سیستم ما باید پیام‌های خطا را به درستی نشان دهد.