مطالب مرتبط با دسترس‌پذیری

چگونه سایت خودتان را بیشتر دسترس‌پذیر کنید؟

چگونه سایت خودتان را بیشتر دسترس‌پذیر کنید؟

    مسعود جهانی

همه ما می‌دانیم که دسترس‌پذیری (Accessibility) در یک وب سایت مهم است. مشکل اینجاست که مشخص نیست دقیقاً چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا وب سایت‌های ما بیشتر دسترس‌پذیر باشند.