مطالب مرتبط با تحقیقات کاربر

روش های تقویت محصول و ایده اولیه

روش های تقویت محصول و ایده اولیه

    سحر جهانی

در این مقاله سعی خواهد شد با نگاه تجربی به دو روش بزرگ در توسعه و طراحی یک محصول و ایده پرداخته شود.همه ما طراحان آرمانهای ذهنیای حین طراحی یک محصول داریم. آرمانهایی که شاید با واقعیت کاربردی آن محصولات در میان کاربرانمان متفاوت باشد.