مطالب مرتبط با تجربه کاربری

Storyboard  در طراحی رابط کاربری

Storyboard در طراحی رابط کاربری

    مهتاب کریمی

در مبحث طراحی تجربه رابط کاربری، اصطلاحی وجود دارد به نام Storyboard که این امکان را به طراحان می‌هد با استفاده از تحقیقات و مصاحبه افراد، یک داستانی را پی در پی اجرا کنند. در حین اجرای داستان طراحان با مشکلات و موانعی که سر راه آنها قرار می‌گیرند آشنا می‌شوند و بر اساس مشکلات با افراد تیم و با ساختن الما‌ن‌های تخیلی، شخصیت‌های داستان و ارتباطشان، دنبال راه حل‌ها می‌گردند.

10 قانون کاربردپذیری فرم‌ها در موبایل

10 قانون کاربردپذیری فرم‌ها در موبایل

    مهتاب کریمی

فرم‌ها به عنوان گام‌هایی برای رسیدن به هدف کاربر استفاده می‌شوند. فرم یکی از مهترین نوع تعامل برای کاربران بر روی وب‌سایت و اپلیکیشن‌ها است. به همین دلیل سهولت و تسریع بخشیدن در ورود اطلاعات با موبایل و یا کامپیوتر، مسئله مهمی از جانب کاربران به حساب می‌آید.

 

5 عنصر کاربردی در طراحی صفحات 404

5 عنصر کاربردی در طراحی صفحات 404

    علی رضاجو

صفحات 404 یکی از صفحاتی است که کمتر در طراحی به آن توجه می شود، در صورتی که اگر کاربر را در این صفحه با طراحی مناسب عناصر و گاه یک سرگرمی کوچک درگیر کنیم ، ذهنیت و حس منفی یک صفحه پیدا نشده ( 404 ) را تا حد زیادی می توانیم در کاربر کنترل نماییم.