اصل پارتو در طراحی تجربه کاربری

10 تیر 1394
علی رضاجو

در سیستم های بزرگ، درصد بالایی از رخداد ها ناشی از درصد پایینی از علت ها می باشند که به اصل پارتو (Pareto principle) و  قانون افراد اندک اساسی (law of the vital few ) نیز معروف است، این قانون بیان می کند که اکثریت رخداد ها (70-90%) در سیستم های بزرگ به وسیله ی اقلیتی از متغیر های سیستم(10-30%) ایجاد می شود. 

این قانون را می توان برای تعداد زیادی از سیستم ها شامل سیستم های اقتصادی، مهندسی، طراحی، مدیریت پروژه و کنترل کیفیت نیز به کار گرفت.

مثال هایی از قانون 80/20 :

  • 80% خطاها به دلیل 20% از کد ها پدید آمده است.
  • 80% درآمد ها از 20% مشتری ها به دست می آید.
  • 80% زمان، صرف استفاده از 20% ویژگی های محصول می شود.
  • در ایتالیا 80% ثروت در اختیار 20% از جمعیت می باشد.
  • 80% ترافیک وب سایت در 20% از زمان رخ می دهد.

در طراحی تجربه کاربری نیز این قانون می تواند بسیار کاربردی باشد. برای مثال اگر  80% کاربران سایت یا اپلیکیشن  از 20% ویژگی های محصول استفاده می کنند،  می بایست در ابتدا متخصص تجربه کاربری این 20% را شناسایی و  تمرکز خود را برای بهینه سازی و اصلاحات بر روی همین بخش از امکانات و ویژگی ها قرار دهد ، البته سایر موارد در اولویت های پایین تر نیز می بایست مورد بررسی قرار گیرند و تا حد امکان سرویس های غیر ضروری که مورد توجه کاربر نیست از سیستم حذف گردند. 

علی رضاجو

مشاور و طراح آزاد رابط و تجربه کاربری؛
با بیش از 10 سال سابقه فعالیت و همکاری با شهرداری تهران، روزنامه همشهری، روزنامه فرصت امروز، جی اس ام و مجموعه سایت های پیک برتر

You have no rights to post comments