کاربران در صفحات وب چه می بینند و چه می خوانند؟

کاربران در صفحات وب چه می بینند و چه می خوانند؟

    علی رضاجو

رفتار کاربر در صفحه وب با رفتار خریدار در یک فروشگاه تفاوت چندانی ندارد. اغلب بازدید کنندگان در یک فروشگاه تمامی بخش های آن را مورد بازدید قرار نمی دهند، بازدید کننده در ابتدا به دنبال تابلو های راهنما و بخش مورد نظر می گردد ، به سراغ غرفه مورد نظر می رود و...

<<  1 2 3 4 [5